Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Magic the Gathering (MTG)

Commander Legends: Reap the Tides Deck

Κωδικός (SKU): CMR-0003

Commander Legends: "Reap the Tides" Deck

Κάθε Commander Legends: "Reap the Tides" Deck,περιέχει:

1 έτοιμο deck των 99 καρτών
1 legendary foil commander card
10 tokens
1 deck box (αποθηκεύει 100 sleeved cards)
1 life tracker

Αναλυτικά,το Commander Legends: "Reap the Tides" Deck,περιέχει τις παρακάτω κάρτες:

1 Aesi, Tyrant of Gyre Strait (Commander)

1 Coiling Oracle
1 Eternal Witness
1 Ramunap Excavator
1 Reclamation Sage
1 Stumpsquall Hydra
1 Yavimaya Elder
1 Fathom Mage
1 Sharktocrab
1 Wickerbough Elder
1 Acidic Slime
1 Meloku the Clouded Mirror
1 Mulldrifter
1 Murkfiend Liege
1 Sporemound
1 Rampaging Baloths
1 Shipbreaker Kraken
1 Avenger of Zendikar
1 Meteor Golem
1 Molimo, Maro-Sorcerer
1 Nezahal, Primal Tide
1 Scourge of Fleets
1 Simic Sky Swallower
1 Sphinx of Uthuun
1 Trench Behemoth
1 Tromokratis
1 Verdant Sun's Avatar
1 Elder Deep-Fiend
1 Slinn Voda, the Rising Deep
1 Stormtide Leviathan
1 Terastodon

1 Arcane Denial
1 Counterspell
1 Growth Spiral
1 Into the Roil
1 Peel from Reality
1 Simic Charm
1 Beast Within
1 Fact or Fiction

1 Explore
1 Rampant Growth
1 Compulsive Research
1 Cultivate
1 Kodama's Reach
1 Search for Tomorrow
1 Harmonize
1 Whelming Wave
1 Urban Evolution
1 Spitting Image

1 Ior Ruin Expedition
1 Khalni Heart Expedition
1 Retreat to Kazandu

1 Sol Ring
1 Simic Signet
1 Swiftfoot Boots
1 Seer's Sundial

1 Blighted Woodland
1 Command Tower
1 Coral Atoll
1 Evolving Wilds
15 Forest
15 Island
1 Jungle Basin
1 Memorial to Genius
1 Reliquary Tower
1 Simic Growth Chamber
1 Simic Guildgate
1 Terramorphic Expanse
1 Thornwood Falls
1 Vivid Creek
1 Vivid Grove
1 Woodland Stream

STOCK:

6

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Άμεση παραλαβή

€17.90