Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Magic the Gathering (MTG)

Commander Legends: Arm for Battle Deck

Κωδικός (SKU): CMR-0004

Commander Legends: Arm for Battle Deck!

Κάθε Commander Legends: Arm for Battle Deck, περιέχει:

1 έτοιμο deck των 99 καρτών
1 legendary foil commander card
10 tokens
1 deck box (αποθηκεύει 100 sleeved cards)
1 life tracker

Αναλυτικά,το Commander Legends: Arm for Battle Deck,περιέχει τις παρακάτω κάρτες:


1 Wyleth, Soul of Steel (Commander)

1 Oreskos Explorer
1 Relic Seeker
1 Sram, Senior Edificer
1 Brass Squire
1 Danitha Capashen, Paragon
1 Dualcaster Mage
1 Flickerwisp
1 Ironclad Slayer
1 Kor Cartographer
1 Odric, Lunarch Marshal
1 Tiana, Ship's Caretaker

1 Condemn
1 Expedite
1 Swords to Plowshares
1 Abrade
1 Boros Charm
1 Comet Storm
1 Dawn Charm
1 Deflecting Palm
1 Disenchant
1 Fists of Flame
1 Temur Battle Rage
1 Valorous Stance
1 Generous Gift
1 Unbreakable Formation
1 Volcanic Fallout
1 Wear // Tear
1 White Sun's Zenith
1 Master Warcraft
1 Return to Dust
1 Wild Ricochet
1 Word of Seizing
1 Response // Resurgence

1 Jaya's Immolating Inferno
1 Martial Coup
1 Relentless Assault
1 Winds of Rath

1 Bonesplitter
1 Explorer's Scope
1 Sol Ring
1 Blackblade Reforged
1 Blazing Sunsteel
1 Boros Signet
1 Hero's Blade
1 Mask of Avacyn
1 Ring of Thune
1 Ring of Valkas
1 Swiftfoot Boots
1 Fireshrieker
1 Haunted Cloak
1 Loxodon Warhammer
1 Sunforger
1 Sword of Vengeance

1 Sigarda's Aid
1 Spirit Mantle
1 Timely Ward
1 Unquestioned Authority
1 Faith Unbroken
1 On Serra's Wings

1 Boros Garrison
1 Boros Guildgate
1 Command Tower
1 Encroaching Wastes
1 Evolving Wilds
1 Forgotten Cave
1 Memorial to War
9 Mountain
1 Myriad Landscape
14 Plains
1 Rogue's Passage
1 Rupture Spire
1 Secluded Steppe
1 Slayers' Stronghold
1 Stone Quarry
1 Sunhome, Fortress of the Legion
1 Terramorphic Expanse
1 Transguild Promenade
1 Wind-Scarred Crag

STOCK:

6

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Άμεση παραλαβή

€17.90